Mesura

01.6

Contractació de persones en situació d’atur mitjançant projectes integrals amb contractació o altres mesures d’experienciació laboral

Progres 5

2018Mesura plurianual 2018-2022

Els projectes integrals amb contractació, fins ara anomenats plans d’ocupació, i en general, les mesures d’experienciació laboral són una política activa d’ocupació que pretén millorar l’ocupabilitat de les persones combinant accions de formació amb el desenvolupament de tasques i serveis d’interès per a la comunitat. En aquest sentit, el Districte ha augmentat en els darrers anys el nombre de places sol·licitades, fins a assolir el 2017 la gestió de 83 places de plans d’ocupació, i també ha participat en el projecte de contractació de 16 persones treballadores extracomunitàries en situació irregular provinents de la venda ambulant il·legal.

En el camp de les accions d’experienciació, el Pla promourà quatre objectius concrets:

  • Mantenir l’alt nivell de participació anual en el nombre de places de projectes integrals amb contractació gestionats pel Districte i/o amb impacte al territori durant el temps de vigència del Pla.
  • Flexibilitzar el temps de contractació, que passarà a contemplar la possibilitat de contractacions de sis, nou o 12 mesos.
  • Adaptar la formació inclosa en el programa, que inclourà una part específicament vinculada a cada projecte.
  • Fer seguiment i acompanyament de les persones participants en aquestes accions en finalitzar el temps de contractació, com a part del seu itinerari ocupacional.

S’explorarà, en línia amb l’estratègia de gestió turística de Sant Martí, la possibilitat d’iniciar projectes susceptibles de rehabilitació d’elements arquitectònics de patrimoni industrial de titularitat pública a l’àmbit territorial de les zones industrials i d’activitat econòmica del Poblenou a través d’algun tipus de programa d’experienciació laboral que pugui assumir els tipus de rehabilitació que es requereixi.

Encara en el camp de les mesures d’experienciació laboral, també s’inclou la continuïtat del projecte de Cases d’Oficis, emmarcat dins del projecte Treball als barris, per a persones joves en situació d’atur menors de 25 anys residents en alguns dels barris de Treball als barris. El projecte té una durada de 12 mesos, dels quals els sis primers són de formació teòrico-pràctica, i els sis següents són d’experiència pràctica amb un contracte de formació. La Casa d’Oficis Barris Digitals tenia ubicada el 2017 una de les seves especialitats, alfabetitzador/a digital, al districte de Sant Martí, en concret al Casal de Barri Besòs, i el 2018 s’hi ha ubicat una altra especialitat, animació de productes audiovisuals en tecnologies 2D i 3D, al nou Casal de Barri Ca l’Isidret.

En el marc del projecte B-MINCOME, una de les polítiques actives sociolaborals previstes és un programa de formació i ocupació en projectes d’interès col·lectiu per als membres en edat laboral i situació d’atur de les llars participants (als barris del Besòs i el Maresme i la Verneda i la Pau), que participaran en un programa d’ocupació de 12 mesos, amb una etapa prèvia de formació ocupacional de tres mesos i una de posterior d’un mes.

A més, en el marc de Pla de Barris, es presenta un nou programa innovador de formació i contractació durant 12 mesos, amb salari de ciutat, per a persones en situació de vulnerabilitat social i laboral residents en barris del Pla de Barris de la ciutat de Barcelona: Barri d’Oficis. El programa va dirigit a 105 persones dels 16 barris de Pla de Barris. El programa suposa la posada en marxa de set nous projectes que hauran de promoure els actius endògens de cada barri, impulsar els sectors econòmics tractors a cada barri i identificar activitats econòmiques innovadores i generadores d’ocupació sostenible. Els projectes s’executaran a quatre eixos de la ciutat: Eix Besòs, Eix Litoral i Eix Raval Sud i Gòtic Sud i Eix Muntanya, essent el primer en el qual s’ubiquen dos dels projectes que es desenvoluparan als barris del Besòs i el Maresme i la Verneda i la Pau.

Equip del Pla ‌‌

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.