Mesura

01.7

Ajuts a la contractació per fomentar l’ocupació de qualitat

Progres 5

2018Mesura plurianual 2018-2022

Les persones amb més dificultats d’accés al mercat laboral, ja sigui per col·lectiu o per lloc de residència, comptaran amb suport a la contractació a través d’ajuts a la contractació com el programa Barcelona Bona Feina, que està a disposició de les empreses que generin ocupació de qualitat. Es poden acollir a aquesta subvenció empreses que contractin persones en situació d’atur empadronades a la ciutat de Barcelona de certs col·lectius i/o que viuen a territoris d’actuació definits com a preferents que, en el cas de Sant Martí, són el Besòs i el Maresme i la Verneda i la Pau.
 

Equip del Pla ‌‌

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.