Mesura

01.8

Dinamització de la Taula d’Ocupació del districte de Sant Martí

Progres 4

2018Mesura plurianual 2018-2022

A nivell de Districte, hi ha una nombrosa xarxa de projectes i iniciatives de millora de l’ocupabilitat, tant des de l’àmbit públic com privat i també des del teixit social, econòmic i comunitari. El mes de març de 2017 es va constituir la Taula d’Ocupació de Sant Martí, com a espai operatiu de governança del Consell d’Economia Social i Comerç. La Taula es convoca de forma trimestral i es compon pels agents territorials lligats a l’àmbit de l’ocupació.


Es treballarà per tal que aquesta Taula esdevingui un espai d’intercanvi i coordinació de projectes ocupacionals i agents empresarials, amb l’objectiu de fomentar el coneixement entre les diferents iniciatives i necessitats que existeixen al territori, l’intercanvi d’experiències i metodologies amb les persones professionals implicades en els projectes, la complementarietat i la coordinació de les accions que es porten a terme al Districte. En aquest sentit, és voluntat de la Taula que a partir d’aquest coneixement i intercanvi es generin espais de col·laboració i coproducció de projectes comuns. En definitiva, és l’espai de governança del Pla pel que fa a les mesures ocupacionals.

Equip del Pla ‌‌

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.