Mesura

02.3

Promoure accions de divulgació i sensibilització envers el bon govern corporatiu en l’àmbit laboral

Progrés 1

2018Mesura plurianual 2018-2022

La promoció de la responsabilitat social entre el teixit empresarial del territori esdevé un element cabdal per avançar en la millora de l’impacte de les accions per a l’abordatge de la precarietat laboral que s’inclouen en aquesta línia estratègica. El paper de les empreses en la societat va més enllà de ser mers actors econòmics i cal, per tant, avançar en la conscienciació dels impactes socials i les externalitats que generen les seves decisions i accions.

En aquesta mesura és fonamental comptar amb el potencial associatiu del teixit socioeconòmic del territori: Barcelona Forum District (destacable per la inserció laboral de més de 300 persones del territori amb dificultats d’inserció), 22@network o Poblenou Urban District.

En aquest sentit, i dins de l’àmbit laboral, es proposa:

  • Promoure accions de divulgació i sensibilització envers el bon govern corporatiu, especialment en els àmbits de la igualtat de gènere, la conciliació en els entorns laborals
    i les condicions laborals. Amb aquest objectiu, es farà arribar a les empreses informació sobre bones pràctiques en qüestions de contractació, qualitat del lloc de treball, conciliació, en definitiva, de treball digne, que hagin dut a terme altres empreses del mateix territori.

La resta d’àmbits d’actuació de la responsabilitat social corporativa estan recollits en la mesura 4.9, en el bloc de desenvolupament i economia de proximitat.