Mesura

03.1

Enfortir la visibilitat del comerç

Progres 4

2018Mesura plurianual 2018-2022

El comerç de proximitat es veu afectat per diferents dinàmiques, com la crisi econòmica, la concentració comercial en grans superfícies, el creixement del comerç online o els canvis en els patrons de consum dels veïns i les veïnes. Dinàmiques profundes amb un alt impacte que Pla de Desenvolupament Econòmic del districte de Sant Martí 2018-2022 requereixen ser contrarestades visibilitzant els avantatges que té per al territori disposar d’un comerç de proximitat viu i dinàmic. Amb aquesta finalitat, es duran a terme campanyes de diversa tipologia que miraran de fer més visible el teixit comercial del Districte, tant de cara a la demanda interna (els seus veïns i veïnes) com a l’externa. La finalitat és maximitzar el retorn de les accions que es fan de dinamització i promoció, per tal de fer més efectiva la seva capacitat d’atraure nova clientela i, en definitiva, retornar al comerç de proximitat un rol de centralitat en les opcions de compra de les persones que viuen al barri.

El Pla es planteja continuar i reforçar algunes accions que ja es duen a terme (com el suport a
les mostres de comerç de barri), i també dissenyar-ne de noves en col·laboració amb el teixit comercial en la línia de millorar les eines i accions de comunicació, divulgació i promoció del comerç de barri; identificació i preservació dels comerços emblemàtics del Districte (en línia amb l’estratègia de turisme de Districte); impulsar accions de dinamització que arribin al públic; l’ús de noves tecnologies i potenciar accions de promoció conjunta entre les associacions i els eixos comercials.