Mesura

03.2

Afavorir l’associacionisme comercial

Progres 4

2018Mesura plurianual 2018-2022

L’associacionisme i la fortalesa de les entitats del món del comerç esdevé un aspecte molt important per afavorir la competitivitat. Per fer-ho és necessari treballar en la professionalització de les associacions i eixos, articular una proposta de valor atractiva per als i les comerciants, assegurar la massa crítica necessària per a la sostenibilitat econòmica i promoure la dimensió suficient per garantir la seva capacitat d’autofinançar-se mitjançant noves dinàmiques de col·laboració i sinergies entre les associacions existents.

En aquesta direcció, l’Associació de Concessionaris del Mercat Municipal del Besòs, l’Associació de Comerciants Xavier Nogués i l’Associació de Comerciants del 019 aproven el maig de 2017 el Pla de Dinamització del Comerç de Proximitat del Besòs i el Maresme que preveu, entre altres mesures, la possibilitat d’integració associativa.

Les actuacions per impulsar l’associacionisme comercial són:

  • Promoure el programa de formació per a entitats de comerç, per professionalitzar la gestió i impulsar la transformació digital de les entitats de comerç associat del Districte.
  • Impulsar la relació entre mercats i comerç de proximitat de l’entorn per facilitar el reforç mutu i la generació de sinergies entre si.
  • Desenvolupar accions per incorporar comerciants d’origen divers a les associacions per tal que integrin la pluralitat del sector. En aquest sentit, destaca la borsa d’hores a disposició dels districtes per a la disposició d’intèrprets/es per millorar la relació amb el comerç d’origen divers.
  • Facilitar informació de les associacions de comerciants del territori a les empreses i professionals autònoms que obtenen llicències d’obertura de nous comerços per promoure que s’integrin a les dinàmiques associatives.
  • Continuar treballant en la promoció de la col·laboració, l’intercanvi d’experiències i recursos entre associacions i eixos comercials per a l’optimització de recursos.
  • Facilitar i difondre els serveis i programes adreçats al comerç mitjançant la difusió del catàleg de serveis i programes per al comerç.