Mesura

03.5

Integrar hàbitat urbà i comerç

Progres 4

 

2018Mesura plurianual 2018-2022

L’objectiu d’aquesta mesura és impulsar els projectes de millora permanent de l’espai urbà i compatibilitzar els usos i interessos econòmics amb els de les persones residents, especialment en un Districte amb un comerç molt vinculat i arrelat als i les residents del mateix barri. Es planteja afavorir la connexió de les diferents zones comercials del Districte, ja que l’aïllament de les àrees comercials crea un discontinu urbà que fa perdre atractivitat i desincentiva la generació d’una àrea òptima per ser visitada i passejada.

Així mateix, els mercats són una part molt important del comerç del Districte, són espais no només de compra de productes, sinó també on es pot trobar el cor dels barris. Per aquest motiu, són importants les actuacions en els mercats municipals i la millora dels entorns, com la intervenció prevista al mercat del Besòs. Promoure i coordinar entre tots els comerços afectats la canalització i priorització d’accions que puguin contribuir a minimitzar els efectes de les obres de llarga durada i dels efectes per ampliacions de centres comercials. En aquest sentit, a Sant Martí es preveuen intervencions de millora de l’espai urbà, amb afectació positiva al comerç de proximitat, com és el cas de la remodelació del carrer Pere IV o el de la intersecció del carrer Rogent amb la Meridiana.