Mesura

03.6

Posar en valor la contribució del comerç en la cohesió territorial i social

Progres 4

2018Mesura plurianual 2018-2022

Aquesta mesura està encaminada a posar en valor la contribució del comerç en aquells aspectes que van més enllà de la seva activitat econòmica, és a dir, que valoren la seva funció territorial i social, especialment en un Districte amb una clara orientació dirigida a les persones que viuen al mateix barri. Algunes accions d’aquest Pla són:

  • Camins escolars, programa adreçat a l’alumnat de les escoles del Districte, que potencia l’autonomia dels i de les infants, en què el comerç de proximitat està implicat directament.
  • Projecte Radars, que promou la col·laboració del comerç en les dinàmiques socials i comunitàries dels barris i especialment en l’atenció a les persones grans que viuen soles.
  • Projecte de diversificació curricular, per motivar a les persones joves a no abandonar els estudis.
  • Comerç i escoles, programa per donar a conèixer l’ofici de comerciant, apropant el comerç a l’alumnat i educant en el consum responsable. Implicació del comerç de proximitat en els cicles festius dels barris i les seves entitats.
  • Generar uns distintius per als comerços que posin en relleu el seu posicionament a favor de la lluita contra la violència de gènere o el racisme, com a mostra del seu compromís social.
  • Projectes de sensibilització sobre la incorporació de la perspectiva de gènere en els usos comercials de l’espai públic.
  • Participació en projectes de sensibilització amb el medi ambient i la gestió de residus.
  • Promoció de la moneda ciutadana per a la promoció del comerç local de proximitat, en el marc del programa B-MINCOME, de lluita contra la pobresa i la desigualtat. Aquest és un programa pilot iniciat el setembre de 2017 i que té una durada de 2 anys, que es du a terme a la zona de l’Eix Besòs, i incorpora els barris de la Verneda i la Pau i Besòs i el Maresme. A partir del segon trimestre de 2018, fins al 25% de l’ajut econòmic que s’atorga a les persones participants en el projecte es pagarà en moneda ciutadana mitjançant una transferència electrònica perquè es gasti en la xarxa de comerços i altres operadors econòmics que admetin el cobrament en aquesta moneda.
  • Potenciar els mercats del Districte i els seus espais disponibles, com a punts de difusió i de desenvolupament d’activitats de caire socioeconòmic que permetin crear sinergies entre comerciants i els diferents moviments socioeconòmics del territori; un exemple és la disponibilitat d’ús de la planta superior del Mercat del Besòs per a activitats del teixit social i comunitari.