Mesura

04.1

Explorar pols econòmics que té el territori per crear activació econòmica

Progrés 1

2018Mesura plurianual 2018-2022

Una de les potencialitats tangibles del territori és la presència d’actors molt diversos que des de diferents perspectives tenen una potencialitat econòmica que cal explorar, ja no de forma individualitzada sinó també des de la mirada de la col·laboració i la generació de sinergies entre ells.

Les accions d’exploració es plantejaran en la línia de:

  • Explorar la possibilitat de desenvolupar projectes que promoguin la creació de serveis de proximitat adreçats a les persones treballadores del 22@ o dels polígons industrials del Districte a partir de l’inventari d’empreses i serveis existents adreçats al consum i la identificació de necessitats no satisfetes, en línia amb l’estratègia de turisme de Sant Martí.
  • Explorar la possibilitat d’acostar accions d’acompanyament per a la professionalització i la millora de la competitivitat a les empreses i professionals de l’àmbit de l’art i la creativitat, que al districte de Sant Martí, i amb més força als barris històrics del Poblenou, tenen una presència molt notable.
  • Reforçar el vincle amb les universitats i la transmissió de coneixement. El Districte disposa de nombroses universitats i centres de formació superior amb els quals es poden teixir aliances estratègiques, que impactin en la generació d’ocupació així com en el fet que el teixit socioeconòmic aprofiti el coneixement que es genera en la recerca.
  • Impulsar la democratització de la tecnologia, l’economia circular i col·laborativa realitzant accions de suport als projectes d’innovació social digital, inclòs el moviment maker present al Districte: la seva capacitat d’innovació en productes, processos, serveis i l’interès en la innovació social i la voluntat del sector en fer de la ciutat un referent internacional de la indústria 4.0 i del moviment maker, fan d’aquest un actor que pot tenir un rol rellevant en la promoció i activació econòmica del Districte.

Entre les línies de treball que proposen aquests actors, trobem la promoció de l’economia verda i accions encaminades a promoure la mobilitat sostenible, l’alimentació sostenible i local, la reutilització del material de rebuig, la producció local i l’autosuficiència energètica, entre d’altres.

  • Apropar les activitats nàutiques a la ciutadania de Barcelona. La façana marítima de la qual disposa el Districte permet que es desenvolupin diverses activitats relacionades amb el mar i l’oci aquàtic. En l’actual fase de redefinició es pot plantejar un major vincle amb el territori, una major mirada social –en activitat i generació d’ocupació– i més sostenibilitat.
  • Aprofitar les eines de política de sòl de les quals disposa l’Ajuntament per fomentar que en els espais no edificats del 22@ s’hi instal·lin empreses amb compromís ecosocial manifest.
  • Plantejar la possibilitat d’establiment d’acords amb espais privats de cotreball ja existents al Districte, a partir dels resultats d’un mapatge de ciutat que s’està duent a terme en el marc del projecte europeu Coworkmed.