Mesura

04.2

Foment de projectes d’impuls socioeconòmic del districte de Sant Martí mitjançant instruments de finançament municipal

Progres 5

2018Mesura plurianual 2018-2022

Molts projectes socioempresarials estan mancats per un dels factors de producció principals, el capital. Això genera que la capacitat d’emprendre tingui un vincle estret amb la capacitat econòmica de la persona que emprèn, més que no pas amb el talent o les bones idees.


Per minimitzar aquest factor i vetllar perquè hi hagi el màxim d’igualtat d’oportunitats, es duran a terme accions per impulsar la creació de projectes en el territori donant suport a diversos aspectes però, sobretot, al finançament. Els instruments previstos són:

  • Edicions anuals de la convocatòria de subvencions per a l’impuls socioeconòmic del territori, Impulsem el que fas. Es preveu que la convocatòria de 2018 inclogui dues noves modalitats, una de turisme responsable i una d’instal·lació d’activitat econòmica en plantes baixes buides.
  • Revisió de l’actual programa de microcrèdits de la Franja Besòs, per tal de dissenyar i executar un itinerari específic i un acompanyament tècnic als projectes que fomentin l’emprenedoria i impulsin la creació i manteniment de l’ocupació.
  • Impuls del matchfunding a través del programa Conjuntament, un instrument de finançament col·lectiu en el qual és l’Administració pública la que iguala les aportacions econòmiques obtingudes de la comunitat, fins a un màxim prefixat.