Mesura

04.3

Dinamització del projecte de nous usos de l’equipament municipal de Palo Alto

Progrés 1

2018Mesura plurianual 2018-2022

L’Ajuntament de Barcelona ha presentat el projecte i els criteris generals per a l’adjudicació de
la nova concessió de l’equipament municipal Palo Alto, situat al barri de Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou. L’objectiu és el manteniment del complex com a referent del món cultural, creatiu i del disseny, amb la incorporació de nous usos que permetin l’obertura a nous actors i a la ciutadania. El projecte presentat el desembre de 2017 per l’Ajuntament, que s’adjudicarà a un nou concessionari mitjançant un concurs públic durant el primer trimestre de 2018, estableix quatre usos diferents de l’espai de Palo Alto:

  • Espai per a residències de professionals artístics i culturals.
  • Viver d’empreses per a nous projectes en l’àmbit del disseny i la cultura.
  • Espais de treball per a entitats i associacions culturals del Districte.
  • Espai per a serveis auxiliars i de gestió.

Una darrera part del complex, que resta fora de la concessió, es destinarà a un projecte de casa- taller, liderat per Drets Socials.