Mesura

04.4

Assessorament tècnic a projectes comunitaris i d’entitats del territori sobre ocupació i desenvolupament local, existents o emergents

Progres 4

2018Mesura plurianual 2018-2022

Com ja s’ha comentat prèviament, el finançament és un component essencial per posar en funcionament projectes comunitaris i d’entitats del territori, però per a la seva viabilitat i sostenibilitat, també ho és disposar d’un recolzament tècnic potent que contribueixi a fer-los créixer, consolidar-los o assessorar-los de cara a la seva reorientació. Molts cops, la dedicació i passió per l’activitat associativa i comunitària no va acompanyada dels coneixements tècnics suficients per relacionar-se amb l’Administració pública amb els codis que aquesta empra i reclama. Cal, doncs, reforçar el vessant tècnic per augmentar les possibilitats d’acció d’aquest tipus de projectes.

En aquesta línia l’equip tècnic de Sant Martí oferirà assistència tècnica a projectes de:

  • Base comunitària i d’entitats del territori sobre ocupació i desenvolupament local, existents o emergents, que podrà anar des del suport en el disseny de projectes a l’assistència per a la millora de la gestió interna o la planificació estratègica.
  • Base empresarial o socioempresarial liderats per persones residents a Sant Martí, o bé que tinguin un impacte positiu en el desenvolupament dels seus barris: projectes per a la creació de comerços, serveis de proximitat, Economia Social i Solidària o altres tipus d’activitat econòmica.

Així mateix, s’estudiarà la possibilitat d’un projecte que creï l’entorn físic necessari perquè persones emprenedores i petites empreses arrelin i creixin al barri de la Verneda i la Pau.