Mesura

04.7

Acostar al territori els recursos i serveis de suport a l’emprenedoria i l’empresa de Barcelona Activa per tal que s’identifiquin com a recursos de Districte i arribin a perfils socioeconòmics de població que no és usuària habitual

Progres 3

2018Mesura plurianual 2018-2022

El districte de Sant Martí compta en el seu territori amb els principals equipaments de Barcelona Activa que ofereixen suport i acompanyament a les persones emprenedores i les empreses de la ciutat:

  • Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries.
  • Incubadores: empreses innovadores de nova creació (Incubadora Glòries), noves empreses de l’entorn d’entitats público-privades (Incubadora Almogàvers) i empreses d’alt impacte tecnològic (Incubadora MediaTIC).
  • Oficina d’Atenció a les Empreses.
  • Cibernàrium, centre de capacitació tecnològica per a professionals i empreses.

Com ja s’ha comentat, una de les estratègies significatives que ha emprès Barcelona Activa en l’actual mandat és la territorialització dels serveis perquè arribin a tots els territoris de la ciutat. La centralització dels serveis, en termes generals, pot generar que un nombre important de persones usuàries no hi accedeixin atesa la distància física, però també la comunicativa i cultural. La diversitat interna que presenten els barris del Districte també comporta apropaments diferents a les persones i les seves necessitats. Per això es dissenyaran:

  • Accions comunicatives específiques que cerquin transmetre els serveis i programes més interessants i adients per a l’entramat empresarial del territori (sigui per eix geogràfic o per eix sectorial, de forma coordinada amb el teixit empresarial articulat).
  • Accions de difusió específica dels programes i recursos cap a les entitats i empreses del territori com una manera de donar suport a la supervivència empresarial i poder adaptar l’oferta de serveis a les entitats del territori.