Mesura

04.9

Impuls de la responsabilitat social corporativa al districte de Sant Martí

Progres 2

2018Mesura plurianual 2018-2022

La promoció de la responsabilitat social entre el teixit empresarial del territori esdevé un element cabdal per avançar en la millora de l’impacte ambiental i social dels seus agents. El seu paper en la societat va més enllà de ser mers actors econòmics i cal avançar en la conscienciació dels impactes socials i les externalitats que generen les decisions i accions empresarials.

En aquesta mesura és fonamental comptar amb el potencial associatiu del teixit socioeconòmic del territori: Barcelona Forum District (destacable per la inserció laboral de més de 300 persones del territori amb dificultats d’inserció), 22@network o Poblenou Urban District.


En aquest sentit es proposa:

  •  Intensificar el suport i visibilització de bones pràctiques i iniciatives empresarials de responsabilitat social al territori. En línia amb això, es valorarà la possibilitat de fer un mapatge de les empreses que desenvolupen una política de RSC, observant quines d’elles tenen l’àmbit de barri i/o Districte com a territori d’atenció. A aquest efecte, es coordinaran esforços amb el treball que ja està desenvolupant la Comissió de RSC de l’associació empresarial 22@network. 
  • Plantejar a les entitats empresarials del Districte una edició del nou programa Empreses Responsables de Barcelona, que s’iniciarà el 2018 des de la Direcció de Serveis a les Empreses, de Barcelona Activa.
  • Treballar a favor de la creació de sinergies entre les empreses del territori i les entitats d’Economia Social i Solidària del Districte per tal de poder generar dinàmiques de col·laboració i acords de participació.

Les accions que focalitzen la responsabilitat social corporativa en l’àmbit laboral estan recollides en la mesura 2.3, en el bloc d’ocupació de qualitat.