Mesura

05.1

Suport als i les fabricants de la nova era digital/makers

Progres 4

2018Mesura plurianual 2018-2022

S’impulsarà el projecte pilot Fem Barri al Poblenou, territori amb un gran nombre d’entitats relacionades amb la indústria 4.0 i la fabricació digital, englobades en la comunitat maker del barri. El projecte té com a objectiu facilitar la interacció i l’escalabilitat d’aquesta comunitat que realitza projectes d’alt impacte social per tal de reforçar-la i, eventualment, traslladar l’experiència a altres parts del Districte i de la ciutat de Barcelona.
 

Són diversos els moments i espais de trobada de la comunitat que participen en el moviment i la cultura maker al territori. Aquest moviment proposa una ciutat localment productiva (aliments, energia i productes) que intercanvia coneixement a nivell mundial tot utilitzant les eines i la filosofia del moviment i la xarxa global de FabLab que engloba: estratègies de km 0, compromís cívic, producció local, intervencions a petita escala, fàbriques flexibles i economies d’escala.
 

Des de l’Ajuntament es promourà i donarà suport a la creació d’una xarxa d’aquests agents, amb l’objectiu de generar espais de treball col·laboratiu, sinergies i connexions entre si per tal de donar suport la comunitat d’innovació social digital.
 

Es donarà suport a la coorganització de sessions de treball en xarxa per definir conjuntament necessitats i propostes de millora, establir dinàmiques de treball de baix a dalt (bottom-up), que permetin desenvolupar el teixit local i la promoció d’un clúster de sector que faciliti el contacte entre els diferents involucrats.