Mesura

05.2

Foment de les xarxes i plataformes de consciència col·lectiva per a la sostenibilitat i la innovació social

Progres 4

2018Mesura plurianual 2018-2022

El canvi cultural i socioeconòmic en els hàbits de consum es caracteritza actualment per la migració d’un escenari de consum individualitzat cap a nous models d’intercanvi, ús compartit, permuta o lloguer d’objectes i serveis, potenciat per les xarxes socials i les plataformes P2P (d’igual a igual).

S’impulsaran accions de creació de xarxa i opinió en el marc de l’economia col·laborativa amb impacte local (per exemple BarCola). Per altra banda, es fomentaran noves formes d’incubació i suport a l’economia plural com ara les plataformes digitals de consciència col·lectiva. Aquestes permeten donar visibilitat a problemes i necessitats socials i/o de sostenibilitat així com oferir solucions col·laboratives basades en xarxes de ciutadans, idees, serveis i tecnologies que permeten establir noves formes d’innovació social (per exemple savingfood, openmaker, DECODE).