Mesura

05.3

Combatre la bretxa digital

Progres 3

2018Mesura plurianual 2018-2022

S’entén per bretxa digital la distància en l’accés, l’ús i l’apropiació de tecnologies tant a nivell geogràfic, socioeconòmic, com en termes de gènere. Cal destacar que la bretxa digital està relacionada amb la qualitat de la infraestructura tecnològica, amb els dispositius i les connexions, amb el desconeixement sobre l’ús de les eines però, sobretot, amb el capital cultural per transformar la informació que hi circula en coneixement rellevant. L’estudi La bretxa digital a
la ciutat de Barcelona
, realitzat el 2016 per iniciativa del Mobile World Capital Barcelona, es va aproximar al fenomen de la bretxa digital a la ciutat.

El Pla planteja fomentar la formació i la inclusió digital per apoderar al ciutadà en l’ús de les tecnologies digitals. Aquestes accions es duran a terme apropant el ciutadà a l’oferta de formació digital de les diferents entitats del Districte. Aquesta mesura contempla també la possibilitat d’oferta de formació específica per a col·lectius especialment afectats per l’escletxa digital.