Mesura

06.1

Posada en marxa del centre municipal de referència en innovació socioeconòmica

Progres 5

2018Mesura plurianual 2018-2022

Un dels projectes emblemàtics previstos al Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària a Barcelona 2016-2019 és la posada en marxa d’un centre municipal de referència per a la innovació socioeconòmica, sota el paraigua de Barcelona Activa, que se centrarà en el desenvolupament de projectes caracteritzats per a la gestió democràtica i participativa, l’orientació a les necessitats de les persones i el compromís amb la comunitat.

L’equipament s’ubicarà a l’antiga fàbrica de Can Jaumandreu i es compartirà amb la Universitat de Barcelona, de manera que es contribuirà al desenvolupament de la plataforma cultural i al canvi en la cultura de l’emprenedoria. Comptarà amb un Punt d’Acollida i Orientació i amb una Comunitat d’Incubació, i difondrà i acollirà activitats pròpies i de l’àmbit.

Aquest espai d’innovació socioeconòmica contribuirà a:

  • Ser una primera porta d’entrada a l’univers de l’economia plural, un espai per a la presa de contacte amb el món de la innovació socioeconòmica i l’Economia Social i Solidària, per a persones i organitzacions que no hi estiguin familiaritzades i/o que vulguin aprofundir en coneixement, recursos i relacions amb l’ecosistema i sensibilitzar la ciutadania i les organitzacions, per contribuir a la generació de canvis en les pràctiques de producció, distribució, consum i estalvi.
  • Donar cabuda i connectar a bona part de les activitats, serveis especialitzats i espais d’experimentació en Economia Social i Solidària, de Barcelona Activa i l’Ajuntament de Barcelona.
  • La permeabilitat amb l’àmbit d’Economia Social i Solidària, en tota la seva diversitat (moviments com el decreixement, l’economia col·laborativa, les economies feministes, l’economia del bé comú, els comuns o procomuns; i fenòmens com les economies comunitàries, el consum responsable, l’economia circular, l’economia de les cures, l’Emprenedoria Social, la Innovació Social o la responsabilitat social corporativa) i a qualsevol fórmula d’innovació socioeconòmica que sorgeixi a la ciutat.
  • L’obertura al teixit social i econòmic organitzat al Districte al voltant de l’Economia Social i Solidària.
  • Facilitar i ser coherent amb les iniciatives dels espais d’articulació propis de l’Economia Social i Solidària i les altres economies que hi ha (i hi haurà) a la ciutat.
  • Acollir, promoure i impulsar les iniciatives de generació de coneixement i de recerca-acció sobre innovació socioeconòmica a la ciutat.
  • Vincular l’espai amb altres espais d’innovació social i econòmica a nivell internacional, generar relacions i xarxes.