Mesura

06.2

Promoció de nova Economia Social i Solidària

Progres 4

2018Mesura plurianual 2018-2022

Es treballarà per donar a conèixer l’ESS entre els veïns i les veïnes dels barris de Sant Martí, especialment entre les persones que es plantegin desenvolupar una activitat socioempresarial, i al mateix temps s’impulsarà la creació i acompanyament d’iniciatives que ja operin amb els principis i valors d’aquest model.

  • Diagnosi de l’ESS als barris del Pla de Barris: en el marc dels plans de barris de la Verneda i la Pau i el Besòs i el Maresme, s’ha realitzat una diagnosi de l’Economia Social i Solidària existent en el territori per tal de difondre aquesta realitat i fer-la present en el desplegament de la intervenció dels Plans de Barris, així com en la planificació de noves accions d’impuls de l’ESS en aquests barris.
  • Servei itinerant d’ESS als barris de la Verneda i la Pau i el Besòs i el Maresme: s’impulsa un nou servei d’assessorament d’Economia Social i Solidària als barris de la Verneda i la Pau i el Besòs i el Maresme. Es tracta d’un servei itinerant d’atenció a persones-projectes interessats en l’Economia Social i Solidària, així com l’observació i acompanyament a projectes comunitaris i d’emprenedoria que poden conduir-se des de l’economia social. Aquest servei té la vocació d’esdevenir un punt de detecció de projectes que posteriorment puguin ser atesos des del Servei d’Assessorament a projectes d’ESS, que s’ofereix des del Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries.
  • Subvencions a nous projectes empresarials i comunitaris de l’ESS del Districte: la convocatòria anual de subvencions del Servei d’Economia Social i Solidària de l’Ajuntament de Barcelona donarà suport a projectes del territori.