Mesura

06.7

Projectes singulars de l’ESS al districte de Sant Martí

Progres 4

2018Mesura plurianual 2018-2022

Node Eix Pere IV de l’Economia Social i Solidària. La Taula Eix Pere IV aplega el teixit associatiu i de les entitats d’Economia Social dels barris del gran Poblenou i fins al Besòs. Dins la seva missió estableix la dinamització socioeconòmica al llarg del carrer Eix Pere IV com un pol de naixement, enfortiment i enxarxament de les entitats d’economia social.

La revisió urbanística del pla 22@ és una oportunitat per allotjar i prioritzar les iniciatives econòmiques dins el renovat projecte urbanístic del 22@, des del Comissionat i amb la Taula Eix Pere IV es treballarà de manera coordinada per potenciar l’economia social en el nou pla 22@. Amb la taula Eix Pere IV s’establiran els mecanismes de coordinació per coproduir polítiques, estratègies i plans d’acció de foment de l’Economia Social al territori.

Entre els mesos de març i juny de 2017, s’ha dut a terme Enforteix, un programa d’impuls d’iniciatives socioeconòmiques a l’Eix Pere IV amb el suport d’experts/es en l’acompanyament a projectes d’Economia Social i Solidària per enfortir la seva viabilitat.

El BiciHub de Can Picó. Projecte de referència de foment de la mobilitat sostenible a Barcelona. A través de la concertació públic-comunitària amb la cooperativa Biciclot, es crearà el nou hub de referència de la bicicleta, la mobilitat sostenible i l’economia social. S’impulsarà la creació del BiciHub Can Picó com a espai de formació, centre d’incubadora d’idees, projectes i aliances encaminades a la implementació de la mobilitat sostenible a través del model cooperatiu i del teixit social. Esdevindrà un punt d’unió a la xarxa d’entitats probici, oferint un espai de relació i serveis a l’associat/da.

La Pionera. És un espai d’oportunitats per a persones emprenedores i nous projectes d’innovació socioeconòmica; està situat a l’aire lliure, al final del passeig de Calvell, al barri del Poblenou, tocant a mar, i s’iniciarà durant el segon trimestre de 2018. La iniciativa es contextualitza en
el marc de l’Economia Social i Solidària i està conformada per iniciatives socioempresarials
que ofereixen oportunitats a persones de col·lectius en situació de vulnerabilitat i que es troba amb altres iniciatives i col·lectius del barri que també comencen un nou projecte, però tenen solvència econòmica i organitzativa: makers, artistes, artesanes, emprenedores vinculades a l’eix comercial, empreses... La singularitat d’aquest nou espai de testeig de productes i serveis és que permetrà generar relacions d’intercanvi real entre nous projectes i el/la consumidor/a o clientela.

Cooperativa Gregal. En el marc del Pla de Barris del Besòs i el Maresme s’acompanyarà
un projecte d’enfortiment de la cooperativa Gregal. Es donarà suport a la inversió de les instal·lacions del menjador social i altres espais de la cooperativa i es col·laborarà en la definició d’un nou pla estratègic de la cooperativa que millori l’activitat actual i defineixi nous serveis i productes per al barri.