Mesura

07.3

Consolidació d’espais de trobada entre operadors turístics i agents territorials

Progres 4

2018Mesura plurianual 2018-2022

Consolidar l’espai de trobada i de debat entre els operadors turístics existents al Districte amb representants d’entitats, agents veïnals, àrees municipals o de Districte (taula d’Economia Social i Solidària, Direcció de Comerç, Direcció d’Ocupació, etc.) sota el lideratge de Sant Martí per tal de fer-los partícips dels costos i beneficis de l’activitat turística, així com de definir i consensuar una estratègia de treball comuna que permeti realitzar actuacions a mig-llarg termini i dotar-les de seguiment.