Mesura

07.4

Foment de la responsabilitat social empresarial dels hotels de la zona

Progrés 1

2018Mesura plurianual 2018-2022

Informar sobre les bones pràctiques en matèria de RSE en el sector hoteler i donar visibilitat de les experiències d’èxit al districte de Sant Martí per tal de ser aplicades/replicades en altres empreses. Aquestes actuacions també han de perseguir la millora de la informació objectiva del veïnat sobre el sector turístic del Districte, afavorint la convivència veïnat-turista.