Mesura

07.5

Territorialització dels criteris de sostenibilitat i/o segell de qualitat en l’àmbit laboral del sector turístic

Progrés 1

2018Mesura plurianual 2018-2022

Explorar els criteris de la certificació Biosphere associats a l’àmbit laboral del sector turístic per tal d’impulsar la seva adopció per part de les empreses del Districte. En aquest sentit, es pot treballar en l’elaboració d’un catàleg de bones pràctiques de condicions laborals en el sector turístic o estudiar l’experiència i actuacions d’altres districtes en aquest àmbit, especialment el cas de Ciutat Vella (punt de defensa de drets laborals, estudi de les condicions laborals en els HUT o proposta de compromisos de RSC del sector hoteler, de restauració i d’oci en matèria de retorn i creació d’ocupació de qualitat).