Mesura

07.6

Difusió dels actius i punts d’interès de Sant Martí per part dels operadors turístics per tal de retenir els i les visitants al Districte i incrementar la seva despesa al territori

Progres 2

2018Mesura plurianual 2018-2022

Crear materials de comunicació sobre els punts d’interès de Sant Martí amb la finalitat que els hotels, restaurants i altres establiments de caire turístic puguin difondre la cartera de serveis i recursos existents a Sant Martí a l’abast dels i de les visitants, afavorint la seva estada al Districte i permetent incrementar la seva despesa al territori.