Mesura

08.1

Procés de nou lideratge públic del 22@

Progres 4

2018Mesura plurianual 2018-2022

15 anys després de l’inici del 22@ com a projecte econòmic, urbanístic i social, l’Ajuntament de Barcelona ha constituït la Comissió de Coordinació del 22@, un òrgan municipal participat per diferents àrees (entre les quals el districte de Sant Martí), que té com a missió posar l’accent en la dimensió social, de sostenibilitat i d’innovació en aquest àmbit. Aquest nou òrgan treballarà per consolidar aquest projecte com a Districte de la innovació i per incorporar les noves formes de l’economia al procés de transformació del model productiu. Posteriorment, s’ha constituït també la Comissió Ampliada del 22@, emmarcada en l’òrgan anterior: aquesta pretén aplegar representants del teixit veïnal, social i empresarial, vinculats al territori, amb l’objectiu d’encetar el debat amb la societat civil de com s’ha d’enfocar el 22@ en aquesta etapa del projecte. Aquest reimpuls es vol fer amb la societat civil, de forma participada, en el marc d’un nou model de governança, i de la mà de les entitats i institucions presents al territori.

Aquesta voluntat d’obertura a la ciutadania del debat sobre el 22@ es complementa amb el programa Repensem el 22@, un procés de participació ciutadana amb una metodologia oberta i inclusiva amb la finalitat de repensar conjuntament una estratègia davant dels actuals reptes socials, econòmics i urbanístics del Poblenou i el 22@; incorpora la perspectiva de gènere i contempla les necessitats quotidianes de tots els veïns i les veïnes i els diversos agents del territori. Aquest procés s’ha de plasmar en una proposta estratègica en forma de propostes i actuacions vinculades a:

  • Mesures urbanístiques de modificació del Pla General Metropolità.
  • Mesures d’impuls de l’activitat econòmica que es consideri estratègica.
  • Mesures d’impuls de programes i serveis municipals que cal desenvolupar en els espais de titularitat pública.