Mesura

08.3

Elaboració d’un informe de diagnosi anual sobre la realitat socioeconòmica de Sant Martí

Progres 5

2018Mesura plurianual 2018-2022

Cal millorar el coneixement específic de la realitat socioeconòmica del Districte amb l’elaboració d’una diagnosi completa que ens permeti conèixer la situació actual i la seva evolució, amb l’objectiu de determinar amb coneixement de causa intervencions adequades en matèria socioeconòmica.


Aquest informe, que s’actualitzarà cada any, inclourà dades sobre activitat econòmica, atur i altres indicadors i, un cop elaborat, es posarà a disposició de la ciutadania de manera oberta.