L’Ajuntament destina 1.000.000 euros a subvencions per incentivar la rebaixa dels lloguers comercials arran la Covid-19

dijous, 4 juny, 2020 - 10:07

Ajudes per la rebaixa dels lloguers comercials. L’Ajuntament de Barcelona donarà 600 o 1.200 euros als propietaris de locals comercials de menys de 300m2 que redueixin el lloguer als seus arrendataris entre un 25% i un 50% o més d’un 50% durant els 6 mesos posteriors a l’inici de l’estat d’alarma.

La nova mesura de l’Ajuntament de Barcelona, destinada a protegir i facilitar el manteniment del comerç de proximitat de la nostra ciutat, donarà 600 o 1.200 euros als propietaris de locals comercials de menys de 300m2 que redueixin el lloguer als seus arrendataris entre un 25% i un 50% o més d’un 50% durant els 6 mesos posteriors a l’inici de l’estat d’alarma.

L’Ajuntament de Barcelona destinarà un pressupost d’1.000.000 euros a subvencions, per incentivar la rebaixa dels lloguers comercials arran la suspensió de l’activitat d’aquest sector durant l’estat d’alarma.

La subvenció s’adjudicarà als propietaris de locals comercials de menys de 300 m2  on el titular de l’activitat sigui autònom, microempresa o petita empresa, i que redueixin el lloguer als seus arrendataris de forma significativa durant un període mínim de sis mesos des de la declaració de l’estat d’alarma.

L’import de la subvenció serà de 600€ si els propietaris rebaixen la quantia entre un 25% i un 50%, i de 1.200€ si la rebaixa és superior al 50%. Aquestes quanties s’han fixat tenint en compte que el preu mitja del lloguer de locals comercials a Barcelona és de 1.200 euros mensuals d’acord amb la darrera enquesta municipal de Comerç.

Els destinataris han de ser persones físiques o jurídiques propietàries d’un immoble d’ús comercial a la ciutat de Barcelona que rebaixin de manera significativa el pagament de la renda del lloguer als titulars de les activitats que hagin estat afectades per la declaració de l’estat d’alarma derivat de a Covid-19.

Els sectors en els quals han d’estar englobats els establiments són els següents, que han hagut de tenir tancat el negoci:

  • comerç al detall de productes no alimentaris en establiment permanent (excepte farmàcies),
  • serveis d’alimentació en restaurants, bars, etc.
  • serveis d’hospedatge
  • serveis de reparació
  • agències de viatges

La nova mesura està destinada a protegir, donar suport i facilitar el manteniment del comerç de proximitat de la nostra ciutat que ha patit de manera més greu els efectes de la declaració de l’estat d’alarma. La manca d’ingressos d’aquests establiments durant el termini d’alarma els ha comportat serioses dificultats per poder fer front a les seves despeses fixes, singularment al pagament del lloguer. La subvenció per a la rebaixa dels lloguers comercials vol contribuir a incentivar els pactes de rebaixa del lloguer entre propietaris i llogaters, garantint la continuïtat dels negocis.

 El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia 25 de juny i tindrà una durada de dos mesos.

Les persones físiques o jurídiques que vulguin presentar la sol·licitud ho podran fer a qualsevol oficina del registre municipal o de forma telemàtica a través del Portal de Tràmits, a l’adreça https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual i els ajuts s’atorgaran segons l’ordre cronològic d’arribada.

D’acord amb la mesura aprovada fa dues setmanes per l’Ajuntament per accelerar el màxim possible l’arribada de liquiditat a empreses i autònoms, el consistori pagarà anticipadament els ajuts i subvencions als beneficiaris una vegada s’aprovi la resolució provisional sense esperar a la resolució final, condicionats a la comprovació conforme la persona beneficiària compleix amb els requisits.

 

Requisits per als ajuts als lloguers comercials

Perquè els propietaris dels locals comercials puguin acollir-se a aquesta mesura, els contractes de lloguer hauran d’estar vigents des d’abans de l’estat d’alarma i la rebaixa que els propietaris facin als comerciants haurà d’estar vigent com a mínim durant 6 mesos des de la declaració de l’estat d’alarma. Per fer el càlcul, es tindrà en compte el conjunt de tot el que el comerciant arrendatari ha hagut de pagat per lloguer en els sis mesos següents a la declaració de l’estat d’alarma.

 

Servei d’orientació jurídica per trobar solucions als lloguers de locals comercials i oficines

L’Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE) de Barcelona Activa ha posat en marxa,  en col·laboració amb el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), un servei gratuït d’orientació jurídica per assessorar en la negociació temporal de les condicions dels contractes de lloguer de locals, amb l’objectiu d’arribar a solucions viables per a propietaris i llogaters davant la complexitat del moment actual.

En els casos en què no s’assoleixi un acord, per donar resposta a les empreses que hagin de buscar una nova oficina, l’OAE amplia el seu servei de localització empresarial per ajudar a trobar un nou local i mantenir-ne l’activitat.