Noves mesures per reactivar l’economia

dilluns, 11 maig, 2020 - 09:56

Mesures Covid-19. La reactivació de l’economia després de la crisi generada per la pandèmia de la Covid-19 és el gran objectiu d’aquest nou pla.

La reactivació de l’economia després de la crisi generada per la pandèmia de la Covid-19 és el gran objectiu d’aquest nou pla, emmarcat en el fons municipal de 25 milions d’euros anunciat a mitjans d'abril, que posa un èmfasi especial en les persones treballadores autònomes i en les pimes i s’estructura en tres grans mesures.

 

 

Es crea el programa Autòno+ Barcelona per lliurar 300€ a les persones autònomes i cobrir el 100% de la base de cotització mínima. 

El nou programa d’ajudes Autònom+ Barcelona donarà 300 euros a les persones treballadores autònomes de la ciutat que hagin tingut una reducció del 75% de les vendes o que hagin hagut de tancar l’establiment o el negoci arran de la crisi de la Covid-19. 

 Es tracta d’un complement per a les persones que ja reben la prestació extraordinària del Govern espanyol RD 8/2020, de 17 març, de 661 euros, que equival al 70% de la cotització mínima. Amb l’ajut municipal, aquest col·lectiu percebrà 961 euros, de manera que es cobrirà el 100% de la base de cotització mínima. 

Per tal de facilitar aquesta subvenció de forma ràpida i líquida, s’agilitzaran els processos perquè els destinataris finals la rebin en un curt termini, només caldrà acreditar que s’està empadronat a la ciutat, que es té la prestació extraordinària estatal aprovada i que s’està al corrent de les obligacions tributàries. 

Aquesta línia d’ajuts disposa d’una dotació total de 5 milions d’euros, impulsada per l’Ajuntament de Barcelona i gestionada per Barcelona Activa.

L’Ajuntament preveu arribar a un 50% de les persones que reben aquestes subvencions. L’ajut s’afegeix també a l’exempció de pagament de les quotes mensuals mentre no es retorni a la normalitat. 

Presentació de sol·licituds: del 20 de maig al 30 de setembre, fins a exhaurir el crèdit, tot i que es deixa en obert l’ampliació de la dotació pressupostària si aquesta situació d’emergència persisteix. 

 Per a més informació consulta el següent enllaç

 

S’habilita un servei de recerca de finançament per donar resposta a les necessitats actuals 

 En el moment actual, les persones que són petites empresàries i emprenedores tenen més dificultats en identificar a quin tipus d’ajuts poden recórrer per fer front a una facturació mínima o escassa, així com detectar la necessitat o l’oportunitat de sol·licitar-lo, per tal d’evitar futurs perjudicis derivats d’un possible endeutament.  

L’Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE) de Barcelona Activa gestionarà un nou servei d’acompanyament a persones autònomes, microempreses, pimes i cooperatives per trobar finançament, subvencions i ajuts públics arran de la Covid-19, a partir de la diagnosi de cada cas 

Posada en marxa: 4 de maig 

Per a més informació consulta el següent enllaç

 

Es posa en marxa un servei de mediació per al lloguer de locals comercials 

En col·laboració amb el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, s’oferirà un servei gratuït d’orientació jurídica per renegociar temporalment les condicions dels contractes de lloguer de locals comercials i oficines, amb l’objectiu d’arribar a solucions viables per a persones propietàries i llogateres davant la complexitat del moment present. 

De manera addicional, en els casos que no s’hagi pogut assolir un acord, i per donar resposta a les empreses que puguin requerir trobar una nova oficina, l’OAE amplia el seu servei de localització empresarial obrint-se també a la “relocalització”, per tal de garantir que les empreses trobin un nou local i puguin mantenir la seva activitat. Mitjançant aquestes actuacions s’oferirà una bateria de serveis de mediació i assessorament per incentivar acords en matèria de lloguers comercials. 

 Posada en marxa: 11 de maig. 

 Per a més informació consulta el següent enllaç

 

Estem al teu costat. Ara més que mai.