Professor: Menthal Arithmetic Aloha Barcelona

Saps que tots els nens tenen “su­perpoders”? Només cal potenciar-los! Amb activitats que desenvolu­pen capacitats tan importants com l’atenció, la memòria fotogràfica, el càlcul, la imaginació, l’orientació es­pacial, i d’altres. Totes aquestes ha­bilitats són innates en les persones, i es poden fer créixer seguint el pro­grama adequat. A ALOHA MENTAL ARITHMETIC hem dissenyat uns ta­llers trimestrals d’entrenament, sem­pre a partir de situacions lúdiques, creatives, la majoria col·laboratives: jocs d’intel·ligència, d’observació, concentració, de capacitat d’atenció, posant reptes que fomenten el pen­sament analític i la lògica. En oca­sions reforçat amb la part més diver­tida de les matemàtiques, i amb la calculadora més antiga del món que es coneix: l’àbac.

Horaris

Adreça:
Carrer de Sants, 79*83
Districte:
Sants-Montjuïc
Barri:
Sants
Població:
Barcelona