Professor: Daniel Vidal

Si ja has fet servir Photoshop i vols canviar al programa que s’està tor­nant cada cop més famós Affinity Photo, aquest és el teu curs. Veu­rem els canvis més rellevants, junt les maneres de treballar que es dife­rencien d’un a l’altre. Es veuran les compatibilitats entre els dos progra­mes i farem servir les noves possi­bilitats mentrestant repassem les ja existents perquè les teves fotos no tinguin comparació.


Horaris

Adreça:
Carrer de Sants, 79*83
Districte:
Sants-Montjuïc
Barri:
Sants
Població:
Barcelona