Consell d'Urbanisme, Medi Ambient i infraestructures. Sessió ordinària. febrer.

07/02/2019
 • 2019

Consell d'Urbanisme, Medi Ambient i infraestructures. Sessió ordinària. febrer.

07/02/2019
 • 2019

Consell del Parc de Montjuïc . Sessió ordinària. gener.

30/01/2018
 • 2018

Consell sectorial Persones amb Discapacitat. Sessió ordinària. maig.

16/05/2019
 • 2019

Consell sectorial Persones amb Discapacitat. Sessió ordinària. maig.

16/05/2019
 • 2019

Consell d’ Esport, Qualitat de Vida, Igualtat-9-5-2019. Sessió ordinària. maig.

09/05/2019
 • 2019

Consell d’ Esport, Qualitat de Vida, Igualtat-9-5-2019. Sessió ordinària. maig.

09/05/2019
 • 2019

Consell Sectorial Escolar 17/12/19. Sessió ordinària. desembre.

17/12/2019

Consell Escolar de Sants-Montjuïc 18/06/2019. Sessió ordinària. juny.

18/06/2019

Consell Sectorial Escolar 13/03/19 ordinari. Sessió ordinària. març.

13/03/2019

Consell Sectorial Escolar 13/03/2019 extraordinari. Sessió extraordinària. març.

13/03/2019
 • 2019

Consell Sectorial Escolar 17/12/19. Sessió ordinària. desembre.

17/12/2019

Consell Escolar de Sants-Montjuïc 18/06/2019. Sessió ordinària. juny.

18/06/2019

Consell Sectorial Escolar 13/03/19 ordinari. Sessió ordinària. març.

13/03/2019

Consell Sectorial Escolar 13/03/2019 extraordinari. Sessió extraordinària. març.

13/03/2019
 • 2019

Consell Sectorial de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació. Sessió ordinària. novembre.

21/11/2018

Consell Sectorial de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació 16/04/2018. Sessió ordinària. abril.

16/04/2018
 • 2018

Consell Sectorial de Gent Gran. Sessió ordinària. febrer.

20/02/2019
 • 2019

Consell Sectorial de Gent Gran. Sessió ordinària. febrer.

20/02/2019
 • 2019

Consell d'Economia, Empresa i Ocupació. Sessió ordinària. juliol.

17/07/2018

Consell Sectorial d'Economia, Empresa i Ocupació 22/03/2018. Sessió ordinària. març.

22/03/2018
 • 2018

Consell de Presidència, Règim Interior, Seguretat i Mobilitat 11/04/19. Sessió ordinària. abril.

11/04/2019
 • 2019

Consell de Presidència, Règim Interior, Seguretat i Mobilitat 11/04/19. Sessió ordinària. abril.

11/04/2019
 • 2019

Consell de Salut 9/04/2019. Sessió ordinària. abril.

09/04/2019
 • 2019

Consell de Salut 9/04/2019. Sessió ordinària. abril.

09/04/2019
 • 2019

Consell Sectorial de Dona, Gènere i LGTBI 14/02/2018. Sessió ordinària. febrer.

14/02/2018
 • 2018