13è Concurs d'Art Jove Cotxeres-Casinet

12/08/2020 - 10:47

Concurs. El Col·lectiu d'Artistes de Sants i el Centre Cívic Cotxeres-Casinet convoquen el 13è Concurs d'Art Jove. El termini per a la presentació d'obres acaba el 21 d'octubre de 2020.

El Col·lectiu d'Artistes de Sants i el Centre Cívic Cotxeres-Casinet convoquen el 13è Concurs d'Art Jove, que anima els joves de fins a 35 anys a participar-hi. El termini per presentar-hi obres acaba el 21 d'octubre a les 18.30 h.

La presentació de les obres pot fer-se personalment o per correu (a ports pagats) al Centre Cívic Cotxeres de Sants (c. Sants, 79) i s’hi haurà d’adjuntar la documentació següent: butlleta d’inscripció, fotocòpia del DNI, dossier gràfic amb un mínim de vuit fotografies de l’obra artística recent de l’artista i l’obra, on haurà de figurar el títol.

Totes les obres presentades s’exposaran entre el 28 d’octubre i el 7 de novembre a la Sala Lluïsa Franch de les Cotxeres de Sants.

Bases del concurs
El concurs està obert ha tots aquells artistes nascuts a partir de l’any 1985. Els treballs s’han de presentar de manera individual, es poden presentar un màxim de dues obres per persona i tant el tema com la tècnica són de lliure elecció. És indispensable que les obres presentades siguin originals i no premiades en cap altre concurs.

Pel que al format de les obres respecte, en cas que les obres s’hagin de penjar, hauran d’anar preparades per a poder fer-ho, i, en cas d’estar formada per més d’una peça, s’adjuntarà una fotografia de com s’ha d’exposar l’obra en conjunt. Així mateix, en cas de presentar-se quadres, aquests hauran de ser emmarcats i les obres hauran de fer no menys de 50 x 60 cm i no més de 100 x 100 cm. En el cas de les instal·lacions, es podran presentar les obres en format digital i hauran de tenir unes dimensions que s’ajustin a les mides i als mitjans tècnics de què disposen les sales d’exposicions del Centre Cívic Cotxeres-Casinet.

Premis
S’estableixen els següents premis: un primer premi de 800 € i exposició a la Sala Lluïsa Franch de les Cotxeres de Sants; un segon premi de 400 € i exposició al Casinet d’Hostafrancs, i un premi popular de 100 € i exposició al Casinet. Tanmateix, els premis podran declarar-se deserts. El jurat encarregat d’escollir les propostes estarà format per la Comissió de selecció d’exposicions de Cotxeres-Casinet.