Adjudicades tres noves promocions de cohabitatge

31/07/2020 - 13:12

Tres cooperatives construiran nous edificis en solars municipals situats als districtes de Sants-Montjuïc, Sant Andreu i Nou Barris.

L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació, ha fet públiques les propostes guanyadores del concurs per a construir nous edificis en règim de cessió d’ús. Tres cooperatives construiran noves promocions de cohabitatge en terrenys municipals als districtes de Sants-Montjuïc, Sant Andreu i Nou Barris.

Les cooperatives adjudicatàries han estat La Mangala (Sotrac), per a la construcció d’una promoció de 45 habitatges de protecció oficial al carrer de la Constitució, número 43; Cohabitem Sant Andreu, per a la construcció d’una promoció de 30 habitatges de protecció oficial al carrer sense nom, núm. 10-12, de les Casernes de Sant Andreu; i Cohousing Barcelona, SCCL, per a la construcció d’una promoció de 27 habitatges de protecció oficial al carrer Aiguablava, 74-76, de Trinitat Nova.

Totes elles es van presentar per concurs públic i a partir del projecte social cooperatiu presentat van ser seleccionades per a una segona fase en la qual s’han tingut en compte la relació del projecte arquitectònic amb l’espai i criteris com el confort acústic i l’eficiència energètica de les propostes. Els tres projectes suposaran la construcció d’un total de 102 nous habitatges cooperatius.

 

Barcelona, la primera ciutat de l’Estat amb projectes de cohabitatge en marxa

Aquesta és la segona licitació pública de solars que ha posat en marxa l’Ajuntament de Barcelona. La primera licitació es va publicar el novembre de 2016, en la qual s’hi van presentar 16 projectes per a 7 solars que s’oferien. Finalment se’n van adjudicar quatre per a construir-hi un total de 89 habitatges en règim de cohabitatge als districtes de Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Nou Barris i Sant Martí. Actualment, tres d’aquestes quatre obres ja estan en marxa.

La segona licitació, doncs, reforça un dels eixos d’actuació del consistori inclosos al Pla pel Dret a l’Habitatge 2016-2025, centrat en l’ampliació del parc públic d’habitatge a la ciutat de Barcelona, oferint noves oportunitats a cooperatives i promotores socials d’habitatge. A dia d’avui, s’ha posat a disposició del moviment cooperatiu un total de 10 solars per a construir-hi uns 250 habitatges. A aquests projectes, a més, cal afegir-ne dos que ja estan en funcionament. Es tracta de dos edificis amb 5 i 28 habitatges en règim de cooperació on els veïns ja hi viuen, als carrers Princesa, 49, al districte de Ciutat Vella, i al carrer Constitució, 85, al districte de Sants-Montjuïc.

El proper pas serà començar a treballar en un conveni que reguli la provisió als promotors socials d’habitatge de sòl municipal d’habitatge de lloguer i cessió del dret d’ús (cohabitatge). Aquest fet permetria una adjudicació més ràpida i menys feixuga que les licitacions. En aquest sentit, la voluntat de l’Ajuntament és potenciar el model del cohabitatge, i per això té per objectiu posar en mans d’operadors socials la promoció d’uns 600 habitatges dirigits a pal·liar l’emergència d’habitatge, una part dels quals estaria destinada a la cessió del dret d’ús.