Audiència Pública sobre Sants-Montjuïc

09/07/2018 - 11:01

Participació. Aquest dijous 19 de maig, a les 18.30 h, sessió per tractar tot allò que el veïnat vulgui exposar o preguntar al govern del Districte de Sants-Montjuïc.

Dijous, 19 de juliol, a les 18.30 h tindrà lloc la sessió ordinària de l'Audiència Pública de l'estat de Sants-Montjuïc al Saló de Plens de la seu del Districte (carrer de la Creu Coberta, 104). Per intervenir-hi, lliureu allà mateix la petició fent-hi constar tots els punts que tractareu. D'aquesta manera, podreu rebre resposta per escrit a les qüestions plantejades.

L’ordre del dia és el següent:

1) Aprovació de l’acta de l’anterior sessió de 14 de maig de 2018.

2) Torn obert de paraules. Per demanar la paraula, els ciutadans i les ciutadanes emplenen un full de petició on hauran de precisar totes les preguntes, queixes o propostes que vulguin plantejar a l’Audiència Pública. Així, en cas que les seves demandes no puguin ser respostes oralment durant la mateixa sessió, el Districte els hi farà arribar per escrit a l’adreça de correu electrònic o postal que indiquin en aquest full.