Dijous, consell de barri a Hostafrancs

18/11/2019 - 11:15

Participació. El Consell de Barri d'Hostafrancs es reuneix dijous 28 a les 18 h al teatre del Casinet d'Hostafrancs per parlar de la gestió del centre cívic, la Zona de Baixes Emissions i altres qüestions d'interès per al barri.

El Consell de Barri d'Hostafrancs es reuneix dijous 28 a les 18 h al teatre del Casinet d'Hostafrancs per parlar de la gestió del centre cívic, la Zona de Baixes Emissions i altres qüestions d'interès per al barri.

1. Renovació de la vicepresidència i de la Comissió de Seguiment.
2. Gestió cívica al Casinet d’Hostafrancs.
3. Informacions sobre la situació actual del barri.
4. Torn obert de paraules.

El Consell de Barri és l’òrgan de participació més proper al veïnat, per informar-se i opinar sobre les qüestions més importants que afecten la vida del teu barri. Es reuneix com a mínim dos cops l’any i, en les seves sessions, es debat sobre els plans, projectes i actuacions que tenen lloc al barri, a partir de la informació i les opinions de totes les persones assistents. Els acords i les propostes dels consells de barri es transmeten als òrgans pertinents de l’Ajuntament per tal que hi donin resposta.

Obert a tots els ciutadans i ciutadanes del barri. Per intervenir al torn obert de paraules, cal emplenar un full d’intervenció amb les dades de contacte i la qüestió de què es vol parlar, per tal de poder rebre també resposta per escrit si és necessari.

S’ha activat també la pàgina del Consell de Barri d’Hostafrancs a Decidim.Barcelona, la plataforma de participació digital de l’Ajuntament de Barcelona. En aquest espai podeu consultar la informació del Consell, el seu funcionament, les sessions i els detalls del procés de renovació de la vicepresidència i la Comissió de Seguiment.

Així mateix, us informem que si voleu assistir al Consell de Barri i necessiteu alguna mesura d’accessibilitat per a persones amb discapacitat auditiva i/o el servei d’acollida d’infants, cal que ho comuniqueu amb una antelació de tres dies laborables al correu electrònic dte03_personesiterritori@bcn.cat

Participació a Twitter amb l’etiqueta #Hostafrancs.