Preinscripció al Centre de Formació d’Adults Sant Raimon de Penyafort

14/06/2019 - 14:01

Del 18 al 25 de juny, ambdós inclosos, es fa la preinscripció als Centres de Formació d’Adults (CFA) públics de la ciutat. A Sants-Montjuïc tenim el CFA Sants – Sant Raimon de Penyafort, al pg. Zona Franca, 56.

Del 18 al 25 de juny, ambdós inclosos, es fa la preinscripció als Centres de Formació d’Adults (CFA) públics de la ciutat. Aquests centres ofereixen formació al llarg de la vida per mitjà de cursos gratuïts i acreditats en llengües, informàtica, proves d’accés a cicles formatius i universitat, ESO per a adults i formació bàsica, entre d’altres. A Sants-Montjuïc tenim el CFA Sants – Sant Raimon de Penyafort, al pg. Zona Franca, 56 (la Marina de Port).

El període de matrícula, per a l’alumnat admès, tindrà lloc del 2 al 9 de setembre, ambdós inclosos. Finalitzat aquest període de matrícula, si queden vacants, els centres oferiran plaça als sol·licitants de la llista d’espera, respectant sempre l’ordre obtingut; exhaurida aquesta llista, o en el cas que no n’hi hagi, es podran matricular altres persones que ho sol·licitin.

Requisits d’accés

Amb caràcter general, poden accedir a aquests ensenyaments les persones que han complert els 18 anys o bé els compleixin durant l’any natural que inicien la formació. També hi poden accedir les persones que compleixen com a mínim 16 anys l’any natural que inicien la formació i es troben en alguna de les situacions següents:

  • tenir un contracte laboral que els impedeix assistir als centres educatius en règim ordinari,
  • trobar-se en procés d’obtenir un permís de treball,
  • ser esportista d’alt rendiment,
  • cursar o haver cursat un programa de formació i inserció (PFI)
  • voler cursar la formació per a les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà
  • participar al programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació”.

Tot i això, es podrà autoritzar des del Consorci d’Educació de Barcelona la incorporació d’alumnat que no compleixi els requisits anteriors, previ informe de la Inspecció d’educació.

Més informació AQUÍ