Dimarts, consell de barri a Sants

04/07/2018 - 19:56

Participació. Dimarts, 10 de juliol, a les 18.30 h, al Consell de Barri de Sants es parlarà de la policia de barri, de la reducció del soroll nocturn, del Pla d'Equipaments i de tot allò que interessi al barri.

Dimarts, 10 de juliol, a les 18.30 h, tindrà lloc el Consell de Barri de Sants a la sala d’actes del Centre Cívic Cotxeres de Sants (pl. Bonet i Muixí, núm. 7, edifici C), amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.
  2. Situació actual del barri de Sants.
  3. Presentació del nou servei municipal: policia de barri.
  4. Informació sobre la campanya de reducció de soroll per l’oci nocturn.
  5. Conclusions del procés participatiu del Pla d’Equipaments.
  6. Torn obert de paraules.

El Consell de Barri és l’òrgan de participació més proper al veïnat per poder informar-se i opinar sobre les qüestions més importants que afecten la vida del seu barri. Es reuneix com a mínim dos cops l’any i, en les seves sessions, es debat sobre els plans, projectes i actuacions que tenen lloc al barri, a partir de la informació i les opinions de tots els assistents. Els acords i les propostes dels consells de barri es transmeten als òrgans pertinents de l’Ajuntament per tal que hi donin resposta.

Obert a tots els ciutadans i ciutadanes del barri. Participació a Twitter amb l’etiqueta #Sants. Hi ha servei de préstec d’emissores de freqüència modulada i/o intèrpret en llengua de signes, prèvia petició amb una antelació de tres dies laborables, indicant el dia i lloc de la reunió al correu electrònic: dte03_direccio_serveis_personesiterritori@bcn.cat.