El parc públic de lloguer creix amb 446 pisos més

09/03/2017 - 15:51

Habitatge. Augmenta la inversió per ampliar el percentatge d'habitatge públic a la ciutat i reduir els efectes de la desregulació del mercat de lloguer.

Els últims mesos s’han escripturat 151 pisos que es destinaran a cobrir casos d’emergència habitacional, 56 estan en tràmit i hi ha una reserva pressupostària per comprar 239 habitatges més. Ampliar el parc d’habitatge públic a Barcelona és un dels set reptes que assenyala el Pla pel dret a l’habitatge 2016-2025.

Arran de l’atractiu turístic i de la inversió internacional, el preu de lloguer dels pisos a Barcelona és molt alt i augmenta any rere any. El parc del lloguer públic a la ciutat representa el 2% mentre que a ciutats com Berlín, París o Amsterdam hi ha un parc públic d’habitatges del 20%. Aquestes ciutats, a més, disposen de mecanismes legals per regular el preu de l’habitatge i, per tant, contenir-ne les pujades indiscriminades i afavorir, així, un mercat amb habitatges dignes a preus raonables.

En el marc del Pla pel dret a l’habitatge, el consistori té l’objectiu d’invertir 40 milions d’euros per comprar pisos a grans tenidors, sobretot entitats bancàries i fons d’inversió. D’aquesta manera, es preveu arribar a 500 habitatges en el termini més curt possible, que serviran per fer créixer el parc destinat a emergències socials i per contribuir a frenar l’escalada dels preus del lloguer. Per llei, els grans tenidors estan obligats a oferir els habitatges a l’Administració abans que a tercers.

“Exigim bastant sacrifici a les entitats bancàries o al fons d’inversió i tenim uns filtres de preu, mida, estat o equipament dels habitatges o els edificis sencers”, ha assenyalat Javier Burón, gerent d’habitatge. També ha explicat que l’adquisició d’aquest tipus de pisos és avantatjosa, perquè resulta més barata que construir o rehabilitar i permet escurçar els terminis.

Barcelona ja va anunciar fa un any la necessitat de prohibir els lloguers abusius i s’està fent un esforç per construir habitatges per a lloguers assolibles, donar ajudes a la rehabilitació, garantir el cobrament de la renda, implementar un índex de preus de lloguer de referència i sancionar els pisos turístics il·legals i els grans propietaris de pisos buits.

Més informació