Els carrers de la colònia Santiveri s’urbanitzen amb perspectiva de gènere

09/04/2018 - 09:56

Urbanisme i infraestructures. En marxa les obres de reurbanització dels carrers de Torres de Marina, Gabriel Miró i l’Encuny, que tenen un pressupost de gairebé un milió d’euros.

Les obres de reurbanització dels carrers de Gabriel Miró, de Torres de Marina i d’una part del carrer de l’Encuny comencen aquest mes d’abril, duraran sis mesos i costaran gairebé un milió d’euros. Els dos carrers més petits, que donen accés a les cases de la colònia Santiveri, seran de plataforma única per als vianants, mentre que al carrer de l’Encuny s’ampliarà la vorera i es renovarà la placeta que fa cantonada amb el carrer dels Motors. El projecte urbanístic, que forma part del Pla de barris de la Marina, incorpora les millores en la il·luminació, la visibilitat, la vegetació i l’amplada de les voreres que es van detectar com a mancances durant les marxes exploratòries amb perspectiva de gènere que es van dur a terme a finals del 2016.

Els carrers de la colònia Santiveri estaran en obres entre l’abril i l’octubre. S’hi renovaran el clavegueram, la canalització de serveis, la il·luminació, el mobiliari urbà, tot el paviment i les àrees enjardinades. Els dos carrers que donen accés a les cases de la colònia, de Gabriel Miró i Torres de Marina, es convertiran en passatges de plataforma única per millorar-hi l’accessibilitat dels vianants. Els cotxes deixaran d’aparcar-hi, però podran fer-ho al carrer de l’Encuny, en un nou cordó de places d’aparcament que s’hi habilitarà (en quedaran dos, a banda i banda).

Al carrer de l’Encuny també s’eixamplarà la vorera més propera a la colònia i a la plaça que fa cantonada amb el carrer dels Motors. El que es farà més estret en aquest tram és la calçada destinada a la circulació, perquè el 30 d’abril el carrer de l’Encuny passarà a ser d’un sol sentit, cap a muntanya. Per tant, no s’hi podrà girar en sentit mar des del carrer del Cisell.

D’altra banda, també s’actuarà al mateix carrer dels Motors, eixamplant-ne la vorera del costat muntanya. Per a això, cal enderrocar-hi el mur existent i substituir-lo per una tanca metàl·lica. L’enderroc va començar el 14 d’abril, i mentre la màquina hi estigui treballant, durant els caps de setmana, el carrer dels Motors tindrà un sol carril de circulació fins al carrer de la Mare de Déu de Port, amb un pas alternatiu senyalitzat.

Tot aquest projecte urbanístic té un cost de 956.252 euros, inclosos al Pla de barris de la Marina, i incorpora la perspectiva de gènere. En aquest sentit, s’hi han tingut en compte els problemes detectats en les marxes exploratòries de la seguretat a l’espai urbà dutes a terme el novembre del 2016 pel Centre per a la Igualtat i Recursos per a les Dones, el Departament de Transversalitat de Gènere i la Taula de Dones de la Marina. Llavors es van detectar diverses àrees considerades més insegures per la manca de visibilitat provocada per la vegetació o la il·luminació escassa.