Oberta la convocatòria de subvencions per a 2020

30/12/2019 - 18:43

Associacionisme. Les sol·licituds de subvenció municipal a projectes, activitats i serveis d’interès públic o social s'han de presentar telemàticament abans del 30 de gener.

Les sol·licituds de subvenció municipal a projectes, activitats i serveis d’interès públic o social que es vulguin dur a terme l'any 2020 al districte o a la ciutat s'han de presentar entre el 2 i el 30 de gener. Enguany s’han de tramitar necessàriament de forma telemàtica, a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Barcelona. Per això, el Districte de Sants-Montjuïc posa a la vostra disposició del 7 al 30 de gener un servei específic de suport, per al qual heu de demanar cita prèvia.

El servei de suport i acompanyament per a la presentació telemàtica de les subvencions d’enguany estarà disponible a la seu del Districte de Sants-Montjuïc (c. Creu Coberta, 104):
• Matins: dimarts i dimecres de 10 a 14 h a la primera planta.
• Tardes: dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 15 a 20 h a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de la planta baixa.
Cal concertar cita prèvia a través del correu electrònic smdigital@coopelafabrica.cat. Aquest servei de suport contempla les tres fases del procediment:
• Obtenció del certificat digital per aquelles entitats que encara no el tinguin o bé el tinguin caducat (totes les entitats han de disposar d’aquest certificat, com a màxim, el 15 de gener).
• Tramitació de la petició telemàtica de les subvencions.
• Tramitació telemàtica de les incongruències detectades en les peticions.

La convocatòria inclou una àmplia oferta d’ajuts per a projectes, activitats i serveis de districte o de ciutat, en àmbits com la cultura, la salut, l’educació o l’esport, adreçats a infants, joves, dones, gent gran, migrants o persones amb discapacitat.

Com es demana una subvenció

La tramitació telemàtica de les subvencions requereix disposar d’un certificat digital vàlid i vigent. Després d’accedir a l’Oficina Virtual i seleccionar el tràmit de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona a activitats i serveis de districte i de ciutat, la persona sol·licitant s’ha d’identificar de forma digital. Tot seguit s’ha de presentar l’imprès de sol·licitud de la subvenció, seguint el formulari en línia, que conté una declaració de responsabilitat.

La documentació que cal presentar per a la tramitació administrativa també inclou la descripció del projecte o activitat a realitzar, que es pot fer emplenant una plantilla o bé elaborant un nou document en què s’incloguin els punts que s’indiquen com a obligatoris. Aquesta informació s’ha d’annexar en format PDF.

Aquesta convocatòria incorpora la perspectiva de gènere en el projecte com a factor puntuable, i hi atorga un màxim de 0’5 punts. Els criteris generals d’aquest aspecte es poden consultar a la ‘Guia sobre l’aplicació i la valoració del criteri d’igualtat de gènere’ (veure “Adjunts”) i també s’explicaran en dues sessions informatives específiques al centre d’informació del carrer de les Camèlies, 36 (els dies 9 i 24 de gener, de 17 a 20 h).

Un cop es tanqui el període de presentació de sol·licituds i es publiqui la llista amb la resolució d’atorgament provisional dels ajuts, l’Ajuntament pot demanar documentació addicional, com ara una fotocòpia compulsada dels estatuts de la persona jurídica o el certificat d’estar al corrent del pagament amb Hisenda o la Seguretat Social. Enguany les entitats que no rebin aquest requeriment i tinguin una subvenció aprovada, passaran a cobrar-la directament, sense esperar a la publicació de la llista amb la resolució definitiva.

En cas que s’hagi de justificar una subvenció municipal ja concedida, caldrà presentar, entre altres documents, la instància de presentació, la memòria econòmica del projecte i amb IVA deduït, la memòria d’actuació o la carta de reintegrament, si escau.

Així mateix, també convé tenir a mà l’import de subvencions rebudes en altres convocatòries i el pla de viabilitat econòmica (amb les despeses i els ingressos previstos). És important tenir en compte que, en general, l’ajut municipal mai no sobrepassa el 50% del pressupost total del projecte o activitat.