Finançament per a iniciatives d'economia cooperativa, social i solidària

25/01/2018 - 17:10

Economia. Un fons de crèdit municipal mancomunat amb dues entitats de finances ètiques cobrirà les iniciatives d’economia alternativa amb més risc financer.

Un fons de crèdit municipal mancomunat amb les entitats de finances ètiques Fiare i Coop57 facilita ja l'accés al finançament a iniciatives d'economia social i solidària. Amb aquest fons es cobreix el risc financer eventual que poden tenir les iniciatives que opten a les noves línies de crèdit específiques de cada entitat, d'1 milió d'euros cada una.

El fons de crèdit municipal disposa d’una aportació de cadascuna de les tres parts —l’Ajuntament i les dues entitats de finances ètiques— per valor de 100.000 euros, i només s’activarà en cas que les empreses o els projectes finançats no puguin satisfer els crèdits concedits.

El primer tinent d’alcaldia, Gerardo Pisarello, ha assegurat que l’aposta per l’economia social i solidària forma part de l’ADN i de la reputació internacional de la ciutat: “Aquesta col·laboració publicocomunitària demostra que una nova manera de fer economia i de democratitzar del crèdit és possible.”

Ja hi ha alguns projectes finançats amb les línies de crèdit específicament creades gràcies a l’existència d’aquest fons. Les entitats Fiare i Coop57 han obert línies de fins a 1 milió d’euros cada una; els riscos que generen les iniciatives que optin a aquest crèdit eventualment es podrien cobrir amb el fons mancomunat de 100.000 euros.

Alguns dels projectes que ja s’han pogut finançar gràcies a aquest fons són la cooperativa de treball Art & Coop, SCCL; dos projectes amb una clara perspectiva feminista, La Raposa i la Xarxa DDiPAS; la cooperativa d’arquitectes La Baula, i la llibreria cooperativa La Carbonera.

A més, aquesta línia de crèdit ha permès la conversió en cooperativa de dues societats mercantils que, per motius diferents, van deixar l’activitat: l’escola Nou Patufet, SCCL, i el Gimnàs Sant Pau, SCCL.

La iniciativa s’emmarca en el Pla d’impuls de l’economia social i solidària 2016-2019, que té com a objectiu global reforçar i promoure iniciatives que treballen amb criteris de justícia social. També se suma a altres iniciatives, com el paquet de subvencions per valor de 4 milions d’euros adreçat a entitats d’economia social i solidària o a l’impuls de projectes socioeconòmics als barris.