Què es pot proposar i què no als Pressupostos participatius

04/02/2020 - 14:06

Participació. Consulta quines iniciatives es poden incloure als Pressupostos participatius i quines en quedarien excloses en base a la normativa que regeix el procés.

Consulta quines iniciatives es poden incloure als Pressupostos participatius i quines en quedarien excloses en base a la normativa que regeix el procés.

Al Pressupost participatiu es poden presentar projectes d’inversió, que abordin necessitats concretes d’un barri/districte. Les inversions són tot allò que l’Ajuntament pot construir o adquirir i que és perdurable en el temps. A efectes d’aquest procés participatiu, es consideren inversió projectes com:

☑ Rehabilitació, reforma, ampliació, adequació, millora o dotació tecnològica o de mobiliari d’equipaments públics o infraestructures públiques existents.
Exemples: millora d’espais en centres cívics, dotació d’una aula d’informàtica en casals de barri, adequació d’espais en un casal de gent gran, reforma dels entorns escolars dels centres educatius, millora d’espais en biblioteques, reforma de ludoteques, dotació d’uns vestidors en unes instal·lacions esportives, etc.

☑ Construcció d’equipaments de dimensions reduïdes (pistes esportives, punts verds).  Exemples: pista de petanca, pista de bàsquet, espai de calistenia, etc.

☑ Reurbanització i millora d’espais públics.
Exemples: carrers, places, parcs i zones verdes, horts urbans, àrees d’esbarjo per a gossos, etc.

☑ Infraestructures i mobiliari urbà.
Exemples: tot tipus de mobiliari urbà (bancs, fonts, papereres), enllumenat, carrils bici, àrees de jocs infantils, escales mecàniques, ascensors, etc. en espais públics.

☑ Aplicacions o infraestructura tecnològica (aplicacions, programari o webs d’àmbit de districte).
Exemples: adquisició d’una impressora 3D o pissarres digitals, aplicació mòbil, web banc de recursos de districte.

Per contra, NO són inversions:

× Desenvolupament de programes o projectes.
Exemples: cursos formatius, esdeveniments culturals o d’oci, campanyes   de sensibilització,  processos participatius, activitats extraescolars, activitats per a persones grans, activitats o esdeveniments esportius, etc.

× Adquisició de material no inventariable.
Exemples: material escolar, material d’oficina, material fungible en general, lloguer de material, aliments, etc.

× Realització d’estudis o investigacions.
Exemples: diagnosis, plans d’actuació, informes tècnics, contractació de consultores externes, etc.

× Contractació de personal
Exemples: ampliació de la plantilla d’àrees municipals o districtes, ampliació horària de la plantilla, etc.

× Contractació externa de nous serveis.
Exemples: contractació externa per a la creació de nous serveis (assessorament i acompanyament, esdeveniments i activitats d’oci, programes de sensibilització o formació, etc.).

× Beques, subvencions, convenis.
Exemples: beques per estudis, convenis amb entitats, increment d’ajudes i subvencions o creació de noves, etc.

× Lloguer d’equipaments i infraestructures.

× Despesa corrent.

Tot i ser inversions, no es consideren objecte del procés de Pressupostos participatius els següents projectes:

× Compra d’habitatge.
× Compra de vehicles o mitjans de transport de qualsevol tipus.
× Instal·lació de noves parades d’autobús o estacions de Bicing.