Ja podeu consultar l'Hemeroteca digital de l'AHCB

30/03/2020 - 19:57

Recurs en línia. Aquest portal de premsa històrica digitalitzada possibilita la consulta i descàrrega a través d'Internet dels diaris i revistes de l'Hemeroteca de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.

L’Hemeroteca digital de l’AHCB és un recurs en línia que posa a l’abast dels investigadors i de tota la ciutadania la consulta de 300 títols digitalitzats de premsa històrica que fins ara només es podien consultar presencialment a la Casa de l’Ardiaca.

Alguns dels títols que hi podem trobar són el Diario de Barcelona (1890-1949), El Barcelonés (1844-1856), El Matí (1929-1932), Liceo, Pont blau (1952-1963), revistes de la Guerra Civil Espanyola (com ara Mujeres Libres, Companya, Armas y letras, Revista de sanidad de guerra…), “pre-premsa” (per exemple, fullets de notícies del segle XVII), entre d’altres.

L’eina, que s’anirà enriquint periòdicament amb noves digitalitzacions, permet la cerca per text a tot el contingut del web, tant dins el contingut dels diaris i revistes digitalitzats com a les paraules dels títols. Així mateix, també permet la visualització, impressió i/o descàrrega dels arxius en PDF resultants de la digitalització.