La construcció de la nova línia d’alta tensió segueix

22/07/2021 - 15:00

Obres. Al llarg de les properes setmanes els treballs es concentren al carrer E i a l'avinguda número 3.

Les obres de construcció d'una nova línia elèctrica subterrània d'alta tensió de 220 quilovats entre la nova subestació de Cerdà i l’Aeroport avancen. Al llarg de les properes setmanes es treballarà en dos punts més de la Zona Franca. D’una banda, del 25 de juliol al 16 d’agost, es construirà una cambra d’empiulaments al carrer E a tocar de la cruïlla amb el carrer 4. De l’altra, del 2 d’agost fins al 7 de setembre, es realitzaran els treballs de canalització dels vials laterals de l’avinguda número 3 fins arribar a l'accés al Parc Logístic.

El 25 de juliol començaran els treballs d’execució d’una cambra d’empiulaments al costat muntanya del carrer E a 220 metres de la seva confluència amb el carrer 4. Les obres s’allargaran fins al 14 d’agost i comportaran l’ocupació d’un petit tram de 30 metres del carrer E en sentit Llobregat. La circulació en sentit Besòs del carrer E no es veurà afectada per les obres.

Del 2 al 16 d’agost, es treballarà en la canalització del costat muntanya del vials laterals de l’avinguda número 3 entre els carrers número 27 i número 28.

Seguidament, entre el 16 i el 27 d’agost les obres de canalització es concentraran al costat muntanya del vial lateral de l’avinguda número 3 a l’alçada de l’accés del Parc Logístic.

Finalment, del 27 al d’agost al 7 de setembre es treballarà en la canalització del costat mar de la rotonda que uneix l’avinguda número 3 amb el carrer número 27.

Les obres de canalització consisteixen en l’obertura d’una rasa de serveis d’entre 0,8 i 1,8 metres d’ample, i d’una fondària mitjana d’entre 2,10 i 2,50 metres de fondària per creuar per sota de tots els serveis existents.