La cooperativa Alencop estrena nau a Bon Pastor per reutilitzar residus i obrir una botiga de segona mà

25/04/2018 - 17:59

Després de tres anys de funcionament, la cooperativa posa en marxa al nou local de 750 m2 al polígon del Bon Pastor, noves línies d’activitat centrades en la gestió i reutilització de residus i una botiga de segona mà

Després de tres anys de funcionament, la cooperativa posa en marxa al nou local de 750 m2 al polígon del Bon Pastor, noves línies d’activitat centrades en la gestió i reutilització de residus i una botiga de segona mà

Alencop és una cooperativa d’iniciativa social creada el 2015 per assegurar unes condicions de trebal i de vida dignes d’un col·lectiu en situació vulnerable. Està formada per 25 persones sòcies d’una desena de nacionalitats diferents de l’Àfrica Subsahariana i la seva activitat principal se centra en la recollida i reutilització de la ferralla i aparells electrònics en desús

L’objectiu social de la cooperativa és abordar de manera integral les necessitats d’ocupació, formació, habitatge i necessitats bàsiques de persones en situació de vulnerabilitat a través d’un model d’activitat socioeconòmica cooperatiu, amb el protagonisme d’aquestes persones i del territori on treballa la cooperativa. Aquest sistema cooperatiu d’intervenció social també els permet regularitzar les seves situacions gràcies al contracte de treball que han aconseguit.

El projecte té un caràcter innovador que vol donar respostes socials i mediambientals a la ciutat de Barcelona i del qual no hi ha altres referents en l’àmbit de tot l’Estat espanyol.

Nous serveis de reciclatge i reutilització de residus

Després de tres anys de funcionament, la cooperativa posa en marxa al nou  local de 750 m2 al polígon del Bon Pastor, noves línies d’activitat centrades en la gestió i reutilització de residus i una botiga de segona mà

L’activitat que desenvolupa la cooperativa és la gestió de residus, així com serveis logístics i de transport de materials amb tricicles o camions. Fins ara l’activitat principal que oferia la cooperativa era el servei gratuït de recollida a domicili de ferralla i aparells elèctrics i electrònics, però aquest any ampliarà l’àmbit geogràfic i participarà al projecte eReuse, de preparació i reutilització d’equips informàtics. Actualment està en tràmit la llicència de gestió de residus que permetrà a la cooperativa internalitzar aquesta línia d’activitat i fer el tractament i el desballestament de residus, que actualment es fa en plantes de reciclatge.

Així mateix, coincidint amb el trasllat a la nova nau, s’ha posat en marxa un nou servei de reparació d’electrodomèstics i aparells electrònics. Es fa la comprovació, neteja i reparació, en cas necessari, per fer possible la seva reutilització.

Igualment, la nova nau disposarà d’un espai de venda de segona mà, amb botiga física i online que es posaran en marxa les properes setmanes. També s’està ultimant l’adequació d’un espai d’auto-reparació on els ciutadans podran accedir per reparar els seus electrodomèstics per si mateixos, i on Alencop proporcionarà l’espai, eines i assessorament.

També s’està fent un estudi de viabilitat a partir d’una experiència pilot entre escoles bressol per establir un servei de recollida, reciclatge i rentat professional de bolquers reutilitzables per escoles infantils i grups de criança.

Per últim, des de la cooperativa seguiran fent les campanyes de sensibilització sobre reutilització i correcte gestió d’aparells electrònics i elèctrics, d’acord amb el conveni que tenen subscrit amb les principals agrupacions de fabricants. Fins ara han fet tallers, fires i campanyes i han visitat fins a 900 petits comerços.El projecte està impulsat per Barcelona Activa, el Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum, l’àrea de Drets Socials i el Pla de Barris.