Més obres al clavegueram del carrer de la Creu dels Molers

08/05/2019 - 18:53

Poble-sec. Els treballs a les clavegueres del carrer de la Creu dels Molers provocaran talls de trànsit fins al juliol.

Un cop finalitzats els treballs de reparació urgent a cel obert del clavegueram al carrer de la Creu de Molers, s'inicia la rehabilitació de col·lector en tot aquest tram, des de l'avinguda del Paral·lel fins al carrer de Magalhães. Ara s'hi treballarà a l'interior, però mentrestant caldrà mantenir oberts tres pous de ventilació i també construir-ne dos més.

Els treballs es duran a terme entre les 8 i les 15 h en dies feiners. Fora d’aquest horari, la circulació serà normal al carrer de la Creu dels Molers, amb un carril de circulació en sentit Montjuïc i un carril de serveis al costat muntanya.

Del 13 de maig al 7 de juny, es treballarà al tram de col·lector de la Creu dels Molers comprès entre els carrers d’Elkano i Magalhães. Abans s’hi hauran fet dos pous nous. En tallar aquest tram del carrer de la Creu dels Molers, el de Murillo quedarà en atzucac i amb doble sentit de circulació des de Blasco de Garay.

A partir del 10 de juny, les obres tornen al tram comprès entre el carrer d’Elkano i l’avinguda del Paral·lel. Aquí també s’hi farà un pou nou. Llavors la circulació es desviarà pel circuit Paral·lel – Margarit – Magalhães – Radas. Es garantirà, però, l’accés als guals, bé des del Paral·lel o des d’Elkano. Es preveu acabar amb totes les obres de rehabilitació del clavegueram del carrer de la Creu dels Molers el 5 de juliol.