Millora de l'enllumenat del carrer de l'Encuny

18/10/2018 - 16:40

Marina. La reurbanització amb perspectiva de gènere del carrer de l'Encuny es completa ara amb la renovació de l'enllumenat per tal de millorar-ne l'eficiència energètica.

Les obres de millora de l'enllumenat del carrer de l'Encuny, a la Marina del Prat Vermell, es duran a terme del 2 de novembre de 2018 al 28 de febrer de 2019. Per aquest motiu, l'àrea d'aparcament quedarà restringida de manera parcial durant tot el període d'obres.

Aquestes actuacions inclouen la renovació de l’enllumenat existent, substituint-lo per un de nou amb tecnologia LED per tal de  Un cop adequats els quadres de comandament, es preveu la substitució integral de l’enllumenat, inclòs les línies elèctriques soterrades i canalitzacions per a l’alimentació dels punts de llum, suports i llumeneres. L’objectiu és millorar l’eficiència energètica i el rendiment de la instal·lació, amb punts de llum dobles cada 30 metres: un a 7,5 metres d’alçada orientat a la calçada i un altre a 4,5 metres sobre la vorera.

Actualment les obres dels entorns de Santiveri es troben en el seu punt final, en treballs de jardineria, i no suposaran interferències amb aquesta altra obra prevista. Els treballs de renovació de l’enllumenat es programen en tres fases:

• Fase 1: vorera costat Besòs, prevista entre el 2 de novembre i el 21 de desembre. En ser voreres prou amples no es preveuen interferències de vianants i es treballaran en trams de 50 m.
• Fase 2: vorera costat Llobregat, amb el mateix procediment que la fase 1, previst entre el 7 de gener i el 22 de febrer de 2019.
• Fase 3: encreuament al carrer d’accés industrial a la part posterior d’illa de Motors, banda Llobregat.