Noves mesures especials a les Biblioteques

20/07/2020 - 13:47

Biblioteques. Davant l’augment de casos de covid-19, la Generalitat de Catalunya ha aprovat un paquet de mesures especials per frenar la transmissió del virus que tindran incidència sobre l'entrada a les Biblioteques.

Per tal de donar compliment a aquest nou paquet de mesures, s’estableixen restriccions d’accés als espais de les Biblioteques, que poden afectar a la lliure circulació dels usuaris.

A l’entrada de la biblioteca es realitzarà el control d’usuaris per informar de les condicions d’ús en cada cas:

1. Els usuaris podran accedir a la col·lecció lliurement amb la finalitat d’emportar-se documents en préstec.
2. Per romandre als espais habilitats per estudiar i/o treballar caldrà que els usuaris s’identifiquin a l’entrada i se n’haurà de portar un registre.
3. Per accedir als ordinadors d’ús públic se n’haurà de fer reserva prèvia al taulell més proper als ordinadors.
4. Per accedir a les activitats caldrà haver realitzat inscripció prèvia.

Per garantir la quarantena de 48 hores que han de passar tots els documents, els que hagin estat consultats pels usuaris s’hauran de deixar a les taules i/o als carros senyalitzats específicament, i en cap cas s’hauran de retornar a les prestatgeries.

Els diaris i les revistes no es podran consultar lliurement i s’hauran de demanar al personal de la biblioteca.

En relació amb l’ocupació dels espais hi haurà indicacions d’aforament màxim i els seients i ordinadors que no es poden ocupar estaran senyalitzats. Així mateix, caldrà seguir les indicacions de seguretat marcats pels elements de senyalització i les que donin els treballadors.

Serà obligatori per als usuaris l’ús de mascareta a partir dels 6 anys i amb les excepcions establertes per les autoritats sanitàries.

També serà obligatori el rentat de mans amb hidrogel i el manteniment de la distància de seguretat d’1,5 metres, excepte en el cas dels grups estables de convivència.

Per evitar desplaçaments innecessaris cal recordar que s’han prorrogat els terminis de devolució dels préstecs anteriors al tancament fins al 30 de setembre.

Podeu consultar la llista completa de biblioteques obertes i la de bústies obertes per a la devolució de documents. Recordeu que al districte de Sants-Montjuïc les biblioteques obertes en aquests moments són:

Els usuaris poden accedir al servei de préstec de continguts digitals a través de l’eBiblio . Es pot consultar en tot moment la informació actualitzada al nostre web i a les nostres xarxes socials.