Obres de reurbanització dels jardins de la Mediterrània

21/11/2018 - 17:31

Marina. Durant un any, els jardins de la Mediterrània es reformaran per guanyar-hi accessibilitat, noves zones d'estada, de joc per als més petits i d'activitats per al veïnat.

Durant un any, l'interior d’illa delimitat pel passeig de la Zona Franca i els carrers de la Foneria, de la Mare de Déu de Port i dels Alts Forns es transformarà del tot per esdevenir un espai verd i més accessible per als veïns i veïnes de l’entorn, eliminant-ne els desnivells i les barreres arquitectòniques. L’actuació consisteix bàsicament a millorar-ne els accessos, renovar el paviment i col·locar-hi arbres i mobiliari urbà. Es consolidarà la coberta vegetal existent donant caràcter de jardí mediterrani a l’espai. També s'hi renovarà l’enllumenat i les instal·lacions de reg.

A més d’accessibilitat, per a persones amb mobilitat reduïda i per als vehicles de serveis, els nous jardins de la Mediterrània guanyaran:
• Espai per a infants d’entre 0 i 5 anys.
• Un espai lliure i equipat perquè les associacions del barri hi puguin desenvolupar les seves activitats a l’aire lliure, així com la celebració d’esdeveniments del barri.
• Circulacions més clares.
• Zona d’estada i repòs.

Les obres comencen el 26 de novembre de 2018 i tenen un termini d’execució de 12 mesos, organitzats en les següents subfases:

• Fase 1: a l’espai central del pati d’illa, mantenint les circulacions interiors i l’activitat comercial, es faran els principals moviments de terres, adequant el terreny per a l’accés de camions al nivell superior. Instal·lació del col·lector principal i retirada d’arbres.

• Fase 2 (del 7 de gener al 28 de juny): s’amplia l’àmbit d’actuació a tot el perímetre interior, deixant un pas d’entre dos i cinc metres. Pavimentació i col•locació d’elements urbans.

• Fase 3: es completen els treballs de pavimentació als àmbits adjacents a façana.

• Fase 4: muntatge de la passarel·la metàl·lica de connexió entre el passatge del carrer de la Mare de Déu de Port i el del carrer dels Alts Forns.

• Fase 5: paviments, parterre, plantació de vegetació i col·locació de mobiliari urbà del nivell inferior, un cop hi hagi accedit tota la maquinària pesada per a l’execució de la passarel·la.

• Fase 0: a l’agost, coincidint amb el tancament dels comerços i tallers que hi accedeixen en cotxe, enderroc i substitució dels col·lectors en el tram de circulació.

A més de renovar els jardins de la Mediterrània es repavimentaran els passatges d’accés, de propietat privada però amb obligatorietat de cessió de pas, per millorar l’accessibilitat als jardins.

L’arranjament dels jardins de la Mediterrània, per promoure-hi nous espais de trobada i millorar la convivència, és una de les actuacions previstes dins l’eix de ecologia urbana del Pla de Barris de la Marina. Tot el pla va ser dissenyat i s’està executant amb la participació del veïnat. El de l’entorn dels jardins de la Mediterrània ha participat, a més, en sessions específiques allà mateix per donar forma als nous jardins, en què es vol guanyar mobilitat i nous usos per part de tothom de l’entorn i del barri.