Magòria, un nou pol d’equipaments socials, sanitaris i esportius

09/03/2018 - 14:00

Bordeta. Es recuperarà el camp de futbol i s’hi construiran 150 habitatges socials, un CUAP i un centre sociosanitari. Més informació, dilluns a les 18.30 hores a l’Auditori de Can Batlló.

Magòria esdevindrà un nou pol d’equipaments socials, sanitaris, esportius i d’habitatge al barri de la Bordeta, amb la construcció d'un equipament sociosanitari, un edifici d’habitatges dotacionals i la recuperació de l’històric camp de futbol, entre altres actuacions. La transformació, que serà una realitat a partir de l’any 2022, dona continuïtat a la que es va iniciar al recinte veí de Can Batlló, en el qual s’invertiran 64 milions d’euros durant aquest mandat. Dilluns vinent es presenta al veïnat la proposta d'ordenació d'aquests nous equipaments. La sessió informativa tindrà lloc a les 18.30 hores a l'Auditori de Can Batlló.

Pas endavant pel que fa a la integració social i sanitària

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya preveu la construcció d’un equipament sociosanitari a Magòria amb capacitat de fins a 240 llits. Anirà destinat a pacients crònics en convalescència, subaguts (crònics descompensats amb previsió d’alta en deu dies), pal·liatius i de llarga estada. Serà centre de referència per a una població de mig milió d’habitants de Sants-Montjuïc, les Corts, Sarrià – Sant Gervasi i l’Esquerra de l’Eixample.

Aquest equipament complementarà el Centre d’Atenció Primària (CAP) Bordeta-Magòria, que es va posar en funcionament l’any 2014 amb un equip de medicina familiar i comunitària, pediatria, infermeria, odontologia, treball social i personal d’atenció a la ciutadania. Per reforçar el CAP, es construirà un centre d’urgències d’atenció primària (CUAP), obert les 24 hores del dia. Aquest serà el nou centre d’urgències de referència per a la població del districte de Sants-Montjuïc, que actualment s’ha de desplaçar al CUAP Manso.

Paral·lelament, l’Ajuntament de Barcelona preveu ubicar al mateix edifici recursos socials com el servei d’atenció a la infància i adolescència i a les seves famílies i un centre de serveis socials. L’equipament tindrà una zona residencial, atenció sanitària i un centre de dia amb acollida i teràpia ocupacional. També s’està estudiant la possibilitat d’incloure a les noves promocions d’habitatge dotacional un subconjunt d’habitatges amb més suport social i sanitari per a persones amb deteriorament cognitiu, aprofitant la proximitat dels equips d’atenció primària i geriatria.

Habitatge dotacional i recuperació del camp de Magòria

Mitjançant l’acord amb la Generalitat per finançar la propera arribada de la línia L10 del metro als barris de la Marina, l’Ajuntament va adquirir diversos solars a la zona de Magòria, a més dels blocs 2 i 4 de Can Batlló. Aquests solars s’ocuparan amb la construcció d’aquests equipaments i també amb noves promocions d’habitatge públic. El Pla general metropolità (PGM) modificat l’any passat permet construir fins a 1.455 habitatges en tot l’àmbit de Can Batlló – Magòria, 470 dels quals tindran algun tipus de protecció oficial. Fins ara no s’hi havia fet habitatge dotacional, i aquest tipus és justament el que s’encabirà al sector delimitat per la gran via de les Corts Catalanes i els carrers del Moianès i del Corral. Aquests 14.000 metres quadrats de sostre edificable es traduiran en uns 150 habitatges de lloguer que es dedicaran a col·lectius com gent gran o persones socialment i econòmicament vulnerables.

Pel que fa als equipaments esportius, es recuperarà l’històric camp de futbol de Magòria i s’hi incorporaran altres instal·lacions esportives, que es concretaran en els propers mesos amb les entitats de Sants-Montjuïc, sobre una superfície total d’11.157 metres quadrats de sòl esportiu. Addicionalment, es conservarà l’hort i la zona de jardí del Casal Cívic Magòria, situat a la cantonada de la Gran Via amb el carrer del Moianès. Finalment, s’hi urbanitzaran més de 5.000 metres quadrats de zona verda, que completaran aquesta peça clau per al desenvolupament de l’entorn i l’obertura a la Gran Via del barri de la Bordeta.